Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nabożeństwo

Nabożeństwo do Świętego

NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY
wyd. Zakłady Drukarskie Antoni Banasik w Dąbrowie Górniczej 1949


W kościele, w każdy wtorek odprawia się nabożeństwo ku czci świętego Antoniego z Padwy. Jeżeli nabożeństwo to odprawia się rano i wieczorem, wtedy na wotywie do świętego Antoniego wierni śpiewają pieśni antoniańskie, po mszy świętej kapłan odmawia modlitwy 1, 2, 4 i 5, wierni chóralnie odmawiają 3 i 6. Na wieczornym nabożeństwie wierni śpiewają Litanię 7, kapłan modlitwę 8, następnie na przemian z wiernymi śpiewa responsorium 9. Po modlitwie 10, wierni śpiewają pieśń 11. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Błogosławieństwo. Pieśń 12. Jeżeli nabożeństwo odprawia się tylko rano, albo tylko wieczorem, układ nabożeństwa stosowany do warunków miejsca i czasu. Czciciele świętego Antoniego w swym prywatnym nabożeństwie mogą korzystać z modlitw i pieśni według wyboru.

Jeżeli cudów szukasz, idź do Antoniego, *

Wszelkich łask dowody odbierzesz od Niego. *
Morze się ucisza, czarty uciekają, *
Umarli na nowo do życia wracają.
Za Jego przyczyną: chorzy zdrowo wstają, *
z rąk i nóg pojmanych okowy spadają, *
kalecy się cieszą członków uzdrowieniem, *
zguby się znajdują za ufnym westchnieniem.
W każdej On potrzebie pomoże, pocieszy *
i w każdym nieszczęściu na ratunek spieszy. *
Tak wszyscy u Niego ratunek odnoszą *
i z Padewczykami cuda Jego głoszą.
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, *
Który taką władzę nadał Antoniemu.
K.: Weź nas w opiekę święty Antoni,
W.: Niech nas Twa pomoc ode złego broni.

Módlmy się.
Najłaskawszy Panie Jezu Chryste, który świętego Antoniego, Wyznawcę i Doktora swego, cudami wsławiać nie przestajesz, racz nam dać przez Jego zasługi i wstawiennictwo, abyśmy od wszelkiego utrapienia i nieszczęścia wybawieni, cnotliwie chcieli żyć tu na ziemi, a w niebie mogli wraz z Nim wychwalać Cię na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Módlmy się.
Święty Antoni, hojnie obdarzony łaską Bożą, wymódl nam odzyskanie, utraconej przez grzech ciężki, łaski poświęcającej. Ciebie uczynił Bóg wielkim Świętym, możnym Cudotwórcą, odnalazcą zgub, naprawicielem szkód, obrońcą uciśnionych, Orędownikiem skutecznym niechże więc i my, garnący się z ufnością do Ciebie, doznamy Twej pomocy i opieki. Odpędź od nas szatana, zamierzającego nas skrzywdzić. Opamiętaj krzywdziciela i natchnij go, by krzywdę naprawił i szkodę wynagrodził.
Oświeć tych, co wagi sprawiedliwości w ręki mają, aby sprawiedliwe były ich wyroki.
Zachowaj nam dobrą sławę, broń przed potwarcą i jego ostrym językiem i złym sercem.
Nie daj nam, święty Jałmużniku, zginąć z braku pokarmu i zaopatrzenia w czasie choroby i niedołęstwa.
Uproś błogosławieństwo Boże dla naszej codziennej pracy, pomnóż i zachowaj nasze siły.
Ojcze ubogich i uciśnionych, gdy niepewność jutra w rozpacz pchać nas będzie, przybądź zawsze z skuteczną pomocą.
Bądź tarczą i obroną dzieci, oddanych Ci w opiekę przez troskliwe matki.
Natchnij ufnością i wiarą w Opatrzność Bożą ojców, przychodzących do Ciebie w rozterce ducha.
Strzeż, zachowaj i błogosław wszystkim, garnącym się pod Twoją opiekę. Niech przy Tobie i za Twym wzorem wszyscy uczą się kochać Bogarodzicę Maryję i czcić Jej Boskiego Syna.
Przyrzekamy Ci unikać zbytku, pijaństwa i obmowy bliźnich.
Obiecujemy panować nad namiętnością gniewu i nieczystości.
Pragniemy być sługami i posłannikami zgody, pokoju i poszanowania prawa Bożego i kościelnego.
Kapłan odczytuje prośby ...
Ojcze nasz...,
Zdrowaś Maryjo...,
Chwała Ojcu...
Módlmy się.
Wielki, pełen chwały i majestatu Boże, Panie Jezu Chryste, oświeć umysł mój. Daj mi wiarę mocną, ufność stałą i miłość doskonałą. Daj mi, Panie, bym wierny był Twoim prawom, posłuszny Twym natchnieniom, we wszystkim szukał pełnienia Twej świętej woli. Amen.

Módlmy się.
Cudowny Antoni, uciekających się do Ciebie Najlitościwszy Przyjacielu, bądź moim i całego mego domu Opiekunem i Obrońcą. Najbliższych moich i drogich sercu memu zachowaj od nieszczęść, chorób i smutków. Osłaniaj dom i życie nasze od gromu, ognia, zarazy i spustoszeń wojny. Odwróć Bożą karę i chłostę. Broń od niedostatku, wspieraj w pracy, pomóż dobrze wykonać obowiązki stanu i powołania. Niech z mego życia na ziemi Bogu będzie chwała, krajowi pożytek, bliźnim pomoc i przykład, mnie pewność zbawienia wiecznego. Duszę i ciało, umysł i serce, zmysły i zamiary, słowem całego siebie Tobie oddaję. Kieruj i rządź mną tu na ziemi, a gdy przyjdzie kres mej doczesnej wędrówki, przeprowadź przez Boży Sąd i bezpiecznie doprowadź do Królestwa Bożego. Amen.

Litania do świętego Antoniego.
Kyrie, eleison! Chryste, elejson! Kyrie, eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami!
Święty Antoni, Padewski - módl się za nami!
Święty Antoni, Miłośniku Dzieciątka Jezus - módl się za nami!
Święty Antoni, Sługo Matki Niepokalanej - módl się za nami!
Święty Antoni, Wierny synu świętego Franciszka - módl się za nami!
Święty Antoni, Mężu wytrwałej modlitwy - módl się za nami!
Święty Antoni, Perło ubóstwa - módl się za nami!
Święty Antoni, Czystości przykładzie - módl się za nami!
Święty Antoni, Wzorze posłuszeństwa - módl się za nami!
Święty Antoni, Miłośniku życia ukrytego - módl się za nami!
Święty Antoni, Gardzący chwałą ziemską - módl się za nami!
Święty Antoni, Miłości Bożej rycerzu  - módl się za nami!
Święty Antoni, Wielkością cnót jaśniejący - módl się za nami!
Święty Antoni, Kapłanie według Serca Bożego - módl się za nami!
Święty Antoni, Za wiarę gotowy na męczeństwo - módl się za nami!
Święty Antoni, Doktorze Kościoła świętego - módl się za nami!
Święty Antoni, Dusz ludzkich apostole - módl się za nami!
Święty Antoni, Bojowniku wiary - módl się za nami!
Święty Antoni, Nauczycielu Prawdy - módl się za nami!
Święty Antoni, Młocie heretyków - módl się za nami!
Święty Antoni, Skarbnico Pisma świętego - módl się za nami!
Święty Antoni, Potężny kaznodziejo Chrystusowy - módl się za nami!
Święty Antoni, Nawracający grzeszników - módl się za nami!
Święty Antoni, Pogromco występków - módl się za nami!
Święty Antoni, Aniele pokoju - módl się za nami!
Święty Antoni, Odnowicielu dobrych obyczajów - módl się za nami!
Święty Antoni, Serc ludzkich zwycięzco - módl się za nami!
Święty Antoni, Opiekunie uciśnionych - módl się za nami!
Święty Antoni, Postrachu złych duchów - módl się za nami!
Święty Antoni, Wskrzeszający umarłych - módl się za nami!
Święty Antoni, Rzeczy zgubionych patronie - módl się za nami!
Święty Antoni, Chwalebny cudotwórco - módl się za nami!
Święty Antoni, Święty całego świata - módl się za nami!
Święty Antoni, Ozdobo zakonu serafickiego - módl się za nami!
Święty Antoni, Wesele dworu niebieskiego - módl się za nami!
Święty Antoni, Łaskawy u Boga nasz pośredniku - módl się za nami!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Kyrie, eleison! Chryste, elejson! Kyrie, eleison!

K.: Módl się za nami, Patronie nasz, święty Antoni!
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!

Módlmy się. Boże, Któryś świętego Antoniego uczynił ludowi Twemu pomocnikiem do zbawienia wiecznego, użycz nam, prosimy Cię pokornie, tej łaski, abyśmy zasłużyli tego mieć za orędownika w niebie, który tu na ziemi był dla nas nauczycielem życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Responsorium.

K.: Gdy pomocy szukasz wśród życia udręki, * Uprosisz jej zawsze z Antoniego ręki.
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, * Wszak święty Antoni od nieszczęścia chroni.
K.: Za Jego przyczyną chorzy zdrowo wstają, * Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, * Wszak święty Antoni od nieszczęścia chroni.
K.: Kalecy się cieszą członków uzdrowieniem, * Zguby się wracają za ufnym westchnieniem.
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, * Wszak święty Antoni od nieszczęścia chroni.
K.: W każdej On potrzebie pomoże, pocieszy * I w każdym nieszczęściu na ratunek spieszy.
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, * Wszak święty Antoni od nieszczęścia chroni.
K.: Tak wszyscy od Niego ratunek odnoszą * I z Padewczykami cuda jego głoszą.
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, * Wszak święty Antoni od nieszczęścia chroni.
K.: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi świętemu, * Który taką władzę nadał Antoniemu.
W.: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, * Wszak święty Antoni od nieszczęścia chroni.
K.: Weź nas w opiekę swą, Patronie nasz, święty Antoni!
W.: Niech nas twa prośba od złego ochroni!

Módlmy się.
Najmiłosierniejszy Boże, któryś świętego Antoniego łaską przedziwnego pośrednictwa obdarzyć raczył, użycz nam litościwie, abyśmy, o co przez zasługi Jego pokornie Majestat Twój prosimy, przez jego przyczynę skutecznie otrzymać mogli, Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

O Antoni, nasz Patronie, *
Wielki w niebieskiej koronie! *
Dałeś w życiu wzór miłości, *
Ratuj nad dziś i w wieczności! *
Przybądź ku naszej obronie, *
Ty nasz przemożny Patronie!
Najprzód uproś, aby dusza *
Miłość czuła do Jezusa, *
Jaką serce Twe pałało, *
Które więcej nie żądało. *
Przybądź ku naszej obronie, *
Ty nasz przemożny Patronie!
Tyś w mądrości najcelniejszy, *
Przy tym z wszech najpokorniejszy, *
Tyś czystości był liliją, *
W oczach Boga drogą perłą. *
Przybądź ku naszej obronie, *
Ty nasz przemożny Patronie!
Uproś dla nas te dwie cnoty, *
Najpotrzebniejsze przymioty *
Czystość i pokorne myśli, *
Byśmy w górny Syon przeszli. *
Przybądź ku naszej obronie, *
Ty nasz przemożny Patronie!

Antoni, Patronie Ty nasz, broń, ratuj, błogosław nas!
Antoni, Patronie Ty nasz, broń, ratuj, błogosław nas!
Antoni, Patronie Ty nasz, broń, ratuj, błogosław nas!


Chcesz znać, co może święty Antoni? *
W zgonie, nieszczęściu i od zła broni. *
Szatan ucieka, trądy znikają, *
Chorzy obłożnie z łoża powstają. *
Słucha go morze, rzecz swą zgubioną *
Znajdziesz i siły, wolność straconą.
Nie ma potrzeby, ani niedoli, *
Niebezpieczeństwa: i to, co boli, *
Co chcesz otrzymać, któż to wysłowi,*
Gdy cała Padwa wciąż o tem mówi. *
Wszystko, gdy prosisz, wnet ci się zdarzy, *
Znają to dobrze młodzi i starzy.

Jeśli szukasz cudów Antoniego, *
Spojrzyj na cały okrąg świata tego. *
Doznasz, jak słynie w każdej krainie *
I ciebie Jego ratunek nie minie. *
O święty Antoni, o święty Antoni! *
Niech nad przed Bogiem *
Twoja prośba broni!
Jeżeli śmierci lękasz się bez miary, *
Znikną z przed oczu okropne poczwary; *
Tylko pomocy we dnie i w nocy *
Prosić nie przestań tego cudotwórcy. *
O święty Antoni, o święty Antoni! *
Niech nad przed Bogiem *
Twoja prośba broni!
Jeżeli czarci na twą zgubę godzą, *
Nęcą do grzechu, od cnoty odwodzą; *
Pierzchnie tyrański najazd szatański, *
Gdy im Antoni okaże krzyż Pański. *
O święty Antoni, o święty Antoni! *
Niech nad przed Bogiem *
Twoja prośba broni!
Jeżeliś Boga, skarb lub przyjaciela *
Utracił, wszakże Antoni tak wiele *
Zgub odnajduje, iż nie szkoduje, *
Gdy mu się człowiek szczerze ofiaruje. *
O święty Antoni, o święty Antoni! *
Niech nad przed Bogiem *
Twoja prośba broni!

Niech Ci będzie cześć i chwała, *
Jezu, przedwieczne zbawienie, *
Że nas broni Twój Antoni, *
Dając w smutku pocieszenie.
Uwielbiony, uwieńczony *
Świetnym chwały wieńcem w niebie. *
Nas ratuje, nam daruje *
Pomoc w najcięższej potrzebie.
Wszystko może, Jezu Boże, *
U Ciebie tego przyczyna, *
Co całował i piastował *
Ciebie, Dobroci jedyna.
Niech Cię skłoni nasz Antoni, *
Szczera prośba do litości: *
Przy obronie w naszym zgonie, *
Daj Twej doznać obecności.
Niech będzie chwała wszędzie *
Ojcu, Synowi, Duchowi, *
Że świętego Antoniego *
Opiekunem nam stanowi.

Antoni, rzeczy zgubionych Patronie, *
Pomocny ludziom w życiu i przy zgonie, *
Doznają smutni, ubodzy, kalecy *
Twojej opieki, Twojej opieki.
Grzechy największą szkodę duszom czynią, *
Pycha jest wszelkich występków mistrzynią. *
Ty nam cnót Boskich dając piękne wzory, *
Uczysz pokory, uczysz pokory.
Lubo męczeńską śmiercią umrzeć chciałeś, *
Lecz się do woli Boskiej stosowałeś, *
Znając, że milsze Bogu posłuszeństwo *
Jest nad męczeństwo, jest nad męczeństwo.
Z przykładów twoich niezawodna droga, *
Jak mamy szukać i jak znaleźć Boga, *
Jak łączyć wiarę z nadzieją, z miłością *
I z cierpliwością, i z cierpliwością.
Kto się pod Twoją ucieka obronę, *
Znajduje rzeczy zgubione, skradzione. *
Na Twe zasługi Bóg ma wielkie względy, *
Stąd słyniesz wszędy, stąd słyniesz wszędy.
Przyczyną Twoją u Boga skuteczną, *
Zjednaj nam w Boskiej służbie chęć stateczną. *
Uproś nam pokój, zdrowie, dobre imię, *
Duszy zbawienie, duszy zbawienie.

Święty Antoni, cudotwórco Boży, *
Ja ciebie wzywam, gdy serce się trwoży, *
Gdy moją duszę tęsknota owładnie, *
Kiedy grom pokus ciężkich na nią spadnie.
Kiedy do pracy jestem zniechęcony, *
Gdy jestem smutny, albo zrozpaczony, *
Wtedy do Ciebie wznoszę swe błaganie, *
Ty się litujesz, dajesz posłuchanie.
Gdy przyjdą myśli, tak czarne jak mara, *
Gdy w sercu - zda się - wygasła już wiara, *
Ty nie opuszczasz grzesznika nędznego, *
Ty prosisz za nim Zbawcy łaskawego.
Więc Cię dziś błagam, o święty Patronie. *
Niech znów miłością serce me zapłonie. *
Niech mi się wszystko czarnem nie wydaje, *
Twój niech mi przykład przed oczyma staje.
Ty bądź mi ojcem, bratem, przyjacielem, *
Ty przewodnikiem i nauczycielem, *
Niech się nie lękam, pewny Twej opieki, *
Niech idę śmiało w świat Boży, daleki.
Wyproś pokorę, czystość sercu memu, *
Niech się podoba zawsze Panu swemu, *
Prowadź mię drogą, co wiedzie do nieba, *
Naucz, jak cierpieć i modlić się trzeba.
Tryumfuj, niebo, z gościa tak zacnego, *
Że w poczet świętych liczysz Antoniego. *
Po wszystkim świecie niech słynie nowina, *
Iż grzesznym dana pociecha jedyna.
Piastunie wdzięczny Jezusa miłego, *
Śliczny kwiateczku ogrodu rajskiego. *
Po wszystkie wieki i najdalsze strony, *
Antoni święty, bądź błogosławiony.
Żaden nie bywa w potrzebie wzgardzony, *
Kto tylko kładzie nadzieję w Antonim. *
Niemocny, ślepy, niemy, trędowaty, *
Z weselem biorą zdrowie bez zapłaty.
Choroby ciężkie przez Cię ustępują, *
Niezgody koniec w jedności znajdują. *
Padwa niech zezna z obywatelami, *
Sławna bez końca takiemi cudami.
Gdyżeś takową łaską obdarzony, *
Stawiaj i za nas w prośbie, o Antoni! *
Zjednaj przy śmierci Jezusa miłego, *
Dawcę zbawienia i szczęścia wiecznego.

Witaj, o święty Patronie Antoni! *
Pod którego straż, kto się tylko schroni, *
Stary, albo młody, * Król czy pasterz trzody, *
Bezpieczny, bezpieczny.
Gdy kto na łożu choroby spoczywa, *
Patrona tego niech na pomoc wzywa, *
Zaraz przystępuje, * Z choroby ratuje, *
Antoni, Antoni.
Smutek w wesele on przemieni każdy, *
Szatańskie w ludziach pogromi najazdy, *
Skoro jest wezwany * Patron zawołany. *
Antoni, Antoni.
Zgubione rzeczy, gdy mu polecają, *
W łaskawą pamięć, wnet się przywracają. *
W tym ma wiele chluby, *
Iż przywraca zguby, *
Antoni, Antoni.
Kiedyś tak w łaskę Boską uzbrojony, *
Pokłon Ci dajem wszyscy uniżony. *
Oddał od nas wojny, *
Uproś czas spokojny, *
Antoni, Antoni.
Niechaj nie znamy tej kary nad nami, *
Niech nas zasłoni ten Jezus ranami, *
Którego, Dziecinę, *
Pociechy przyczynę *
Piastujesz, piastujesz.
Bądź pozdrowiony, cudowny Patronie, *
Antoni święty, którego obronie *
Z ufnością wielką dziś się polecamy, *
W potrzebach naszych pomocy wzywamy.
Za Twą przyczyną chorzy doznawali *
Ulgi w chorobie, umarli wstawali, *
Głosząc twe cuda i łaski bez miary, *
Z wdzięcznością kładli na ołtarzu dary.
I opętani od czarta srogiego, *
Gdy ich stawiono u ołtarza Twego, *
Twej wielowładnej doznali pomocy, *
Zostali wolni od czartowskiej mocy.
A więc do Ciebie z ufnością wołamy, *
Ty, nasz Patronie, przyczyń się za nami. *
Uproś nam wszystkim grzechów odpuszczenie *
Pociechę w smutku i duszy zbawienie.